Menyediakan satu penyelesaian yang berpatutan untuk menyelaraskan aliran kerja diagnostik anda.

Awan Berdasarkan

Selamat dari luar pelayan

Sambungan Web HTTPS untuk Pengguna, merujuk kepada doktor & pentadbir.

CR, CT, MRI, DR, NM PET, US, X-Ray

Kenapa ini penyelesaian terbaik untuk anda?

  • sepStream menyediakan penyelesaian penuh untuk mendigitalkan persekitaran aliran kerja anda.

  • Ciri-ciri, Perkhidmatan dan Harga separa tidak dapat dipadankan oleh vendor lain.

  • Kami menyediakan pelaksanaan yang cepat dan lancar ke dalam aliran kerja anda.

  • Pasukan jualan sepStream berpendidikan teknikal untuk memastikan kami memberikan anda penyelesaian yang akan memenuhi keperluan anda.

  • Kami komited untuk kepuasan 100% produk dan perkhidmatan septream.

  • Kami tidak mengenakan bayaran tambahan untuk modul tambahan, kajian atau kos pengguna.

  • 100% web enabled menyediakan akses yang selamat kepada SepStream.

  • Kami bekerjasama dengan anda untuk menyesuaikan penyelesaian untuk memenuhi keperluan individu anda.

  • Setiap jualan termasuk sokongan, penyelenggaraan dan peningkatan 1 tahun.

© sepStream Australia 2019

Providing a single affordable solution to streamline your diagnostic workflow.